بارم بندی پیشنهادی درس های تاریخ جغرافیا و اجتماعی امتحان های پایان سالامسال که توسط پایگاه کشوری کیفیت بخشی  فرایند آموزش علوم اجتماعی تهیه شده است و در طراحی سوال مدنظر  طراحان سوال استانی قرار دارد 

بر روی لینک زیر کلیک کنید تا صفحه مورد نظر را مشاهده نمایید

اگر خواستید صفحه را ذخیره نامید بر روی آن صفحه راست کلیک کنید و  گزیینه ی save as  را بزنید.

برچسب‌ها: بارم بندی درس های علوم اجتماعی, بارم بندی امتحان تاریخ خرداد91, بارم یندی امتحان اجتماعی سوم راهنمایی خرداد91, بارم بندی امتحان جغرافیا خرداد91, علوم اجتماعی